Planlæg bedre – få mere tid indeholder mange skemaer og skabeloner som kan støtte dig i den daglige planlægning. På siden herunder finder du alle bogens skemaer, klar til brug.

Du kan downloade skemaer og skabeloner i PDF- eller Word-versioner.

Du kan frit bruge alle skemaer og skabeloner til eget brug. Det er ikke tilladt at benytte materialerne til undervisning uden aftale med forfatterne.

Analyse af afbrydelser.

Skema på side 13 og eksempel på side 37 i bogen.
Brug skemaet til analyse af hvor meget du bliver afbrudt i løbet af en time.

PDF-version: Analyse_af_afbrydelser

Tidsrøverhjulet

Side 13. Tidsrøverhjulet kan give et visuelt øjebliksbillede af hvordan du oplever tidsrøvere i din hverdag.

Tidsrøverhjulet kan du downloade i to udgaver:

– En udgave hvor egerne symboliserer: ingen overspringshandlinger, god mailkultur, værdiskabende møder, arbejdsro og orden.
PDF-version: Tidsroeverhjulet_med-navngivne-eger

– En udgave hvor du selv kan sætte navn på de enkelte eger.
PDF-version: Tidsroeverhjulet_uden_navngivne_eger

Den motiverende mødeindkaldelse.
Side 28 i bogen.

Brug skabelonen når du planlægger og indkalder til møde for at sikre at deltagerne får så reelt et billede af mødet som muligt.

Word-version: Mødeindkaldelse_skabelon

Mødereferat
Side 31 i bogen.

Brug skabelonen når du vil skrive et kortfattet referat med fokus på mødets beslutninger og konklusioner.

Tip: Du kan med fordel indsætte en skjult tabel der sikrer at oplysningerne til de enkelte punkter står pænt ud for hinanden.

  • Skriv teksten til punkt 1.
  • Gå op i menuen under ”tabel”.
  • Under ”indsæt” er der et punkt der hedder ”rækker nedenfor” – vælg det.

Word-version: Referat

Evalueringsskema til møder
Side 33 i bogen.

Brug skemaet jævnligt på jeres møder, og få derigennem inspiration til at gøre møderne (endnu) bedre.

PDF-version: Evalueringsskema
Word-version: Evalueringsskema_moeder

Well-Done liste
Side 60 i bogen.

Well-Done listen giver dig et overblik over hvor meget du får udrettet i løbet af dagen – af planlagte såvel som uforudsete opgaver.

PDF-version: Well-Done

SMARTE MÅL
Side 63 i bogen.

SMARTE MÅL hjælper dig med at formulere og arbejde med konkrete og brugbare mål.

Word-version: Mål skal være SMARTE

PrioPladen
Side 67 i bogen.

PrioPladen er et værktøj til aktiv prioritering. PrioPladen er inddelt i fire felter og giver plads til at fordele A-, B-, C- og D-opgaver. Skriv dine opgaver ind i den elektroniske udgave eller brug pdf-udgaven, og placér dine opgaver ved hjælp af små Post-it-sedler.

PowerPoint-version: PrioPlade_PowerPoint
PDF-version: PrioPlade

GANTT-kort
Side 90 i bogen.

GANTT-kort til opgave- og projektplanlægning

PDF-version: Ganttkort
Word-version: Gantt_kort_Word
Excel-version: Gantt_kort_Excel

OMTANKE-modellen.
Side 95 i bogen.

Modellen hjælper dig til at planlægge hele vejen rundt om små og store projekter – fra beskrivelse af opgaven til den afsluttende evaluering. Du kan med fordel kombinere modellen med et mindmap, side 78, og et Gantt-kort, side 90.

Word-version: OMTANKE

Anti-stress-handleplan
Side 130 i bogen.

Læg en handleplan hvor du planlægger din regelmæssige indsats for at undgå stress.

Word-version: Anti_stress_handleplan

Livshjulet
Side 135 i bogen.

Livshjulet kan give et visuelt øjebliksbillede af en række vigtige forhold i dit liv.
Livshjulet kan du hente i to udgaver:

En udgave hvor egerne symboliserer familie, arbejde, bolig, venner, fritid og ferie, sundhed, økonomi og personlig udvikling.
PDF-version: Livshjulet_m_navngivne_eger

En udgave hvor du selv kan sætte navn på de enkelte eger.
PDF-version: Livshjulet_u_navngivne_eger

Ønsker og prioriteter
Side 142 i bogen.

Ønsker og prioriteter til fremtiden i forhold til livshjulet. Få overblik over dine ønsker ved hjælp af skemaet.

Word-version: Ønsker og prioriteter

Fra drøm til virkelighed
Side 144 i bogen.

Få overblik over forhindringerne, sæt mål og gør drøm til virkelighed.

Word-version: Fra drøm til virkelighed

Personlig handlingsplan

Din personlige handlingsplan som du med fordel kan bruge til at sætte nogle få, velvalgte mål for arbejdet med din personlige planlægning.
Denne skabelon er ikke vist i bogen.

Word-version: Personlig_handlingsplan